0

(0)
(0)

ปากท่อ

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์

06.30-19.30 น.


ร้านคิงเบเกอรี่ สาขาปากท่อ 

387/23 หมู่ 1 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี032-282456032-282456


OPEN MAP

สัตหีบ

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์

06.30-19.30 น.


ร้านคิงเบเกอรี่ สาขาสัตหีบ

81/20 หมู่ 5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180


038-437438038-437438


OPEN MAP

มาบตาพุด

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์

06.30-19.30 น.


ร้านคิงเบเกอรี่ สาขามาบตาพุด

26/7 ถนน วัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 


038-682030038-682030


OPEN MAP

ตลาดบางลี่

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์

06.30-19.30 น.


ร้านคิงเบเกอรี่ ตลาดบางลี่

81/12,14 ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110


035-969679035-969679


OPEN MAP

จอมบึง

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์

06.30-19.30 น.


ร้านคิงเบเกอรี่ สาขาจอมบึง

140/6 หมู่2 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


032-261402032-261402


OPEN MAP

บ้านไร่

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์

06.30-19.30 น.


คิงเบเกอรี่ สาขาบ้านไร่

216 / 8 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000


032-327811032-327811


OPEN MAP

ต้นสำโรง

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์

06.30-19.30 น.


คิงเบเกอรี่ สาขาต้นสำโรง

26 / 30 หมู่ 2 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000


032-325615032-325615


OPEN MAPศาลายา

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์

06.30-19.30 น.


ร้านคิงเบเกอรี่ สาขาศาลายา

145/2 ต.ศาลายา เขตพุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170


034-109880034-109880


OPEN MAPบ้านโป่ง

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์

06.30-19.30 น.


คิงเบเกอรี่ สาขาบ้านโป่ง

54 / 5-6 ถนนค่ายหลวง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110


032-221396 032-221396


OPEN MAP

กำแพงแสน

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์

06.30-19.30 น.


คิงเบเกอรี่ สาขากำแพงแสน

583 หมู่ 1 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140


 034-355062 034-355062


OPEN MAP

ตลาดเมืองทอง

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์

06.30-19.30 น.


คิงเบเกอรี่ สาขาตลาดเมืองทอง

137/7-8 ถนนสมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000


032-328805032-328805


OPEN MAP

แม่กลอง

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์

06.30-19.30 น.


คิงเบเกอรี่ สาขาแม่กลอง

62 / 7 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000


034-712142 034-712142


OPEN MAP


บ้านฉาง

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์

06.30-19.30 น.


คิงเบเกอรี่ สาขาบ้านฉาง

90 / 113 หมู่1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130


038-601019  038-601019


OPEN MAPท่ามวง

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์

06.30-19.30 น.


คิงเบเกอรี่ สาขาท่าม่วง

582 / 10 หมู่ 2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110


034-611012
034-611012 


OPEN MAP


บริษัท คิงเบเกอรี่เซ็นเตอร์ จำกัด

153 หมู่ 9 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000


098-280-0034


kingbakeryonline@gmail.com


ID Line   @kingbakeryonline

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

Copyright ® 2017 www.kingbakeryonline.com

Copyright ® 2019 domain-name.com