0

(0)
(0)

คำนวณต้นทุนเบื้องต้น


คิงเบเกอรี่ อยากมอบกำไรคืนให้กับลูกค้าทุกท่าน จึงได้พัฒนาส่วน "คำนวณต้นทุน" ขึ้นมาเบื้องต้น โดยลูกค้าสามารถกรอกข้อมูล/สูตร จากนั้นระบบจะคำนวณต้นทุนต่อหน่วยออกมาให้ ลูกค้าจะได้ประมาณการกำไรขั้นต้น หรือราคาขายที่เหมาะสมได้  > ฝากสนับสนุน #คิงเบเกอรี่ ด้วยนะคะ < 
CLICK HERE

บริษัท คิงเบเกอรี่เซ็นเตอร์ จำกัด

153 หมู่ 9 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000


098-280-0034


kingbakeryonline@gmail.com


ID Line   @kingbakeryonline

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

Copyright ® 2017 www.kingbakeryonline.com

Copyright ® 2019 domain-name.com