0

(0 )

ตลาดเมืองทอง

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์. 

06.30-19.30 น.


ร้านคิงเบเกอรี่ สาขา ตลาดเมืองทอง

137/7-8  ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000032-328805


   OPEN MAP  
ท่าม่วง 

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์. 

06.30-19.30 น. 


ร้านคิงเบเกอรี่ สาขาท่าม่วง

582/10 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110  034-611012 


   OPEN MAP  

กำแพงแสน 

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์. 

06.30-19.30 น. 


ร้านคิงเบเกอรี่ สาขากำแพงแสน 583 หมู่ 1 ต.กำแพงแสน

อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  73140034-355062 


   OPEN MAP  

ต้นสำโรง

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์. 

06.30-19.30 น.


ร้านคิงเบเกอรี่ สาขา ต้นสำโรง

37/21 ถนน เจดีย์หัก ตำบล เจดีย์หัก 

อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000032-325615 


   OPEN MAP  
บ้านฉาง

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์. 

06.30-19.30 น.


ร้านคิงเบเกอรี่ สาขาบ้านฉาง
90/113 หมู่1 ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง ระยอง


038 601 019 


   OPEN MAP  

แม่กลอง

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์. 

06.30-19.30 น.


ร้านคิงเบเกอรี่ สาขาแม่กลอง 15/22 ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 75000


034-712142 


   OPEN MAP  

สัตหีบ

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์. 

06.30-19.30 น.


ร้านคิงเบเกอรี่ สาขาสัตหีบ 

ตำบล สัตหีบ อำเภอ สัตหีบ ชลบุรี 20180


038-437438 


   OPEN MAP  
จอมบึง

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์. 

06.30-19.30 น.


ร้านคิงเบเกอรี่ สาขาจอมบึง

140/6 หมู่ 2 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี, 70150 


032-261402


   OPEN MAP  

บ้านไร่

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์. 

06.30-19.30 น.


ร้านคิงเบเกอรี่ สาขาบ้านไร่

216/8 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี, 70000


032-327811


   OPEN MAP  

โรงช้าง

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์. 

06.30-19.30 น.


ร้านคิงเบเกอรี่ สาขาโรงช้าง

109,111 ถ.เขางู ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 7000 032 321725 


   OPEN MAP  
มาบตาพุด

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์. 

06.30-19.30 น.

 

ร้านคิงเบเกอรี่ สาขามาบตาพุด

26/7 ถนน วัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 


038-682030 


   OPEN MAP  

บ้านโป่ง

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์. 

06.30-19.30 น.


ร้านคิงเบเกอรี่ สาขาบ้านโป่ง

54/5-6 ถ.ค่ายหลวง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง ราชบุรี


032-221396


   OPEN MAP  

ปากท่อ

เปิดบริการทุกวัน, วันจันทร์-วันอาทิตย์. 

06.30-19.30 น.


ร้านคิงเบเกอรี่ สาขาปากท่อ

387/23 หมู่ 1 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140


032-282456 


   OPEN MAP